Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen terapeuttista keskustelutukea, johon voi hakeutua ilman lähetettä tai diagnoosia. 
 • Terapia on luottamuksellista, eikä tapaamisia kirjata sähköiseen asiakastietojärjestelmään.
 • Työskentelyn keskiössä on Sinun määrittelemäsi muutostoive tai tietty rajattu ongelma-alue.
 • Etenemme työskentelyssämme tavoitteellisesti pienin askelin kohti toivomaasi suuntaa.
 • Tavoitteena on tarkastella ongelmaa eri näkökulmista ja hahmottaa vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä tulevaisuutta. Olet oman elämäsi asiantuntija, joten myös muutoksen avaimet löytyvät sinulta.
 • Työskentelymme punaisena lankana on voimavarojesi ja tiedostamattomien vahvuuksiesi näkyväksi tekeminen ja vahvistaminen sekä uusien oivallusten ja toivon herättäminen.
 • Tapaamisilla keskitymme nykyhetkessä pinnalla oleviin asioihin sekä suuntaamme katsetta kohti tulevaisuutta. Emme kuitenkaan välttele menneisyydestä puhumista, mikäli se palvelee Sinua.
 • Terapia voi auttaa kasvattamaan itseymmärrystä, itsemyötätuntoa sekä ahdistuksen hallintakeinoja.
 • Terapian avulla voit oppia kehittämään ongelmanratkaisutaitojasi, kasvattamaan sopeutumiskykyäsi, pääsemään kriisivaiheiden yli sekä toteuttamaan kaipaamiasi muutoksia arkeen.
 • Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on sovellettavissa sekä yksilö- että paritapaamisilla.  


"It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the most
responsive to change."-Charles Darwin

Lyhytterapian kesto

 • Työskentelyn kesto on tavallisesti 1-20 käyntiä. Usein muutokseen päästään lyhyelläkin, esimerkiksi viiden käynnin tapaamisjaksolla, pulmastasi riippuen. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, joten niin ovat myös hänen pulmansa. Toisinaan jo yksikin käynti voi riittää!
 • Lyhytterapian kesto määrittyy Sinun oman tarpeesi ja toiveesi mukaisesti.
 • Työskentelyn kestoa ei tarvitse määrittää etukäteen.